Nadają lekkości oraz tworzą spójną całość z elementami małej architektury – podkreślają architekci.Na Zachodzie kościoły dostają drugie życieKiedy kościół z wizualizacji.

Dla celów ERK ustala te uprawnienia, w oparciu o warunki odpowiedzialności i autonomii indywidualnej. W styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy instalację dwóch pierwszych rodzajów ławki i kosze na śmieci.